Csordás Károly

Csordás Károly


Csordás Károly F-35,
8500. Pápa,
Kandó Kálmán u. 31.
Tel.: 30-9461868.

Tisztelettel köszöntöm sporttársaimat és sportbarátaimat!
Örömmel tölt el a 11. Tagszövetség Középtávú bajnokságában elért összesített csapat 2. helyezésünk. Az évek óta újra egyre egyenletesebben jelentkező eredményekhez a hét-nyolc éve épülő és egyre jobban összeérő állomány és technológia együttes sikere mellett, a nyugodt egyesületi háttér is jelentős mértékben hozzájárul.

Két éve a 2012- ben létrehozott Csikvándi F-35 egyesületben versenyzem. A helyi önkormányzat számtalan formában nyújtott támogatásokkal segíti működésünket. Klub helység biztosítása mellet például a kiállítások látogatását gépkocsi biztosításával segíti. Ezúton is köszönetünket fejezem ki Kozma Tibor polgármester úrnak! A biztos háttér és a nyugodt, gondmentes működés eredményeinkben is tükröződik. A tagszövetség első ötven tenyésztője között középtávon öt, általános távon hat tenyésztőnk szerepel.

2011. évben 23 alapnevezett hímmel a 11. Tagszövetség rövid- és középtávú bajnokságának élén végeztünk. 2013. évben ismét a középtávú bajnokság dobogójának legmagasabb lépcsőjére állhattam. A rövid távú bajnokság győzelmi esélyének egy előre kalkuláltan kihagyott útnak köszönhetően a bajnokság megkezdése előtt búcsút mondhattam. Galambjaim ennek ellenére a rövidtávú programban is jól szerepeltek.

Változatlanul kizárólag özvegy hímekkel versenyzek. 2013. évben 5 galambom 6, 3 galambom 7, 3 galambom 8 és 2 galambom 9 tagszövetségi helyezést repült. Módszerem a 2011. évi évkönyvekben bemutatásra került.
A tőlem származó galambok utódai több helyen is eredményesen repülnek.

Galambjaim ellátása terén is minden tekintetben egyszerűségre és hatékonyságra törekszem.
A hazai galambállományok rendkívül nagy hányada hiánybetegségekkel terhelt. Galambjaim megfelelő állapotának biztosítása érdekében rendkívül nagy hangsúlyt fektetek a megfelelő ásványi anyagok és emésztő szemcsék biztosítására. Évek óta a Jovati International „Emmer Allerlei” nevű kombinált emésztőjét használom. Értékét jól jellemzi, hogy agyag-kiegészítésen kívül, galambjaimon egyéb emésztő és ásványi anyag kiegészítés nélkül sem fedezhetők fel a hazai állományok döntő többségét jellemző hiánybetegségek tünetei. Madaraimnak e mellett sok zöldet, például kelkáposztát, zsenge lucernát szelek.
Takarmányozásunk szintén nélkülöz minden hókusz-pókuszt. A hazánkban általánosan elfogadott fázisos takarmányozás helyett, évek óta szinte az egész szezonban azonos összetételű alaptakarmányt etetek. Ezt az alaptakarmányt igény szerint csekély számú, Jovati és Giantel kiegészítő mellett, különböző magvakkal egészítek ki. A keverék összetételén túl rendkívül lényeges kérdés az etetett magvak minősége. Az általam évek óta megelégedéssel használt Jovati International Zoontjes misung magkeveréke a fenti követelményeknek tökéletesen megfelel.
Tartástechnológiám meghatározó eleme galambjaim egészségének megőrzése. 2008-óta Giantel termékeket használok. A terméksor meglepően kevés készítménnyel, meglehetősen egyszerűen, megelőzésre összpontosítva, s ami nyugdíjasként nem elhanyagolható, elfogadható áron képes biztosítani galambjaim egészségének fenntartását.

Jelenlegi állományom hét éve, Szappanos István főképp van Loon és Dekkers véralapú galambjaira épül. Az állomány alakulására jó hatást gyakorolt néhány Grampsch Istvántól bekerült, Schaerlaeckens véralapú madár. Régi madaraim mellé az utóbbi években is Szappanos István Bakonyjákói dúcából érkeztek galambok.
Szappanos István madarai mellett barátsága, útmutatásai régóta kísérnek galambász utamon. Eredményeimmel személye előtti is tisztelettel kívánok adózni.

Minden sporttársamnak és valamennyi sportbarátomnak jó egészséget és sikerélményekben gazdag, örömteli galambászatot kívánok!

Pápa, 2014-10-20

Csordás Károly